DAN ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA

Verifikacija:




NACIONALNI PARTNER DOGODKA







PARTNER MREŽENJA



PARTNERJI KONFERENCE













MEDIJSKI PARTNER