DAN ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA


3. dan ženskega podjetništva, ki  sta ga organizirali Sekcija podjetnic iz Podjetniško trgovske zbornice in Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje iz Trsta, v sodelovanju s točko SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije je potekal v Ankaranu, Hotel Dvorec Convent - Modri salon, v petek, 13. oktobra 2023, med 9.15 in 13.00 uro. Po dogodku je sledi obisk in pogostitev na posestvu Parovel v Italiji.

Glavna tema mednarodnega dogodka  »Moč podjetnic v trajnostni pridelavi hrane.«

Dogodek se osredotoča na moč podjetnic in njihovega pristopa k trajnostni pridelavi hrane ter odgovornemu ravnanju s hrano, ki sta ključna za ohranjanje okolja, zdravje ljudi ter boljšo prihodnost našega planeta.

Cilj letošnjega dogodka je ozaveščati in spodbujati trajnostne prakse v prehranjevalni industriji.

Prisotnost navdihujočih govornic, okrogle mize ter možnost mreženja z italijanskimi podjetnicami bodo zagotovo ustvarile dragocene priložnosti za učenje, izmenjavo izkušenj in vzpostavljanje novih poslovnih povezav.

Poudarjamo, da je udeležba na dogodku brezplačna. Vaša prisotnost bo dragocen prispevek k širjenju ozaveščenosti o trajnostnih praksah v prehranjevalni industriji ter k gradnji boljše prihodnosti za vse nas. 

Vljudno vabljene!

 

doc. dr. Mateja Vadnjal

   mag. Vida Kožar  

Andrej Šik  

Predsednica Sekcije podjetnic

 

   Direktorica  

Podjetniško trgovske zbornice 

 

Direktor                    Slovensko  Deželno Gospodarsko Združenje 


PARTNERJI DOGODKA   
 
 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.