DAN ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA

O DOGODKU / ABOUT THE EVENT


Podjetnice v središču evropske zelene rasti in digitalne preobrazbe

7. oktober 2021, 10.00–16.30

Na srečanju »WEgate Summit 2021« (https://wegate.eu/news-events/news/wegate-summit-2021-we-are-next-generation) slavimo in podpiramo podjetnice s prelomnimi zamislimi!  Glavna tema interaktivnega in privlačnega dogodka, na katerem si bomo izmenjali različne poglede iz naše evropske skupnosti, je, kako lahko podjetnice izkoristijo zeleno in digitalno preobrazbo. Predstavljeni bodo uspešne podjetnice in njihovi poslovni modeli za prihodnost ter evropske politike in strategije financiranja, katerih namen je, da Evropa postane bolj trajnostna, digitalna in vključujoča. Drugo srečanje »WEgate Summit« bo v celoti virtualno: dan navdihujočih zgodb, inovativnih zamisli in izkušenj ter mreženja z izjemnimi podjetnicami iz vse Evropi in od drugod! Cilj je ustvariti resnično skupnost, ki bo združila moči za premagovanje poslovnih ovir in položila temelje za uspešno podjetniško pot za ženske po vsej Evropi.

 

mag. Vida Kožar

Direktorica

 


Women Entrepreneurs at the heart of Europe’s green growth and digital transformation

7 October 2021, 10.00-16.30 CET

The WEgate Summit 2021  (https://wegate.eu/news-events/news/wegate-summit-2021-we-are-next-generation) celebrates and supports Women Entrepreneurs with transformative ideas!  The focus is on how female entrepreneurs can benefit from the green and digital transformation through an interactive and engaging event that will share perspectives from our European community. It will showcase successful female entrepreneurs and their business models for the future, as well as highlight European policies and funding strategies that aim to make Europe more sustainable, digital and inclusive. For its second edition, the WEgate Summit goes fully virtual: one day of inspiring stories, innovative ideas and experiences, and networking with amazing Women Entrepreneurs across Europe and beyond! The aim is to create a real community that joins forces to tackle business adversity and lay the foundations to a successful entrepreneurial journey for women across Europe. 

 

Vida Kožar, MSc

DirectorNACIONALNI PARTNER DOGODKA


PARTNERJI KONFERENCE

PARTNER MREŽENJA
MEDIJSKI PARTNER