DAN ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA

GOVORCI / SPEAKERS


PREZENTACIJE / PRESENTATIONS

Prod. dr. Karin Širec

Predstojnica Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru


VRZEL MED SPOLOMA VSE MANJŠA (GLOBALNI PODJETNIŠKI MONITOR)

Dr. Karin Širec je redna profesorica za področje podjetništva in ekonomiko poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in predstojnica Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja. V raziskovalni skupini Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij sodeluje pri dveh longitudinalnih raziskavah s področja podjetništva, in sicer pri Slovenskem podjetniškem observatoriju in Globalnem podjetniškem monitorju. Hkrati je tudi slovenska predstavnica mednarodne raziskovalne skupine za raziskovanje ženskega podjetništva DIANA in članica raziskovalnega programa Podjetništvo za inovativno družbo. Sodelovala je na številnih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih konferencah. Je avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov, ter soavtorica več knjig in poglavij v številnih znanstvenih monografijah, ki posegajo na raziskovalna področja ekonomike podjetja, podjetništva, teorije proizvodnih virov, podjetniških teorij in teorij, ki temeljijo na znanju. Je predstavnica Slovenije pri Evropskem svetu za mala podjetja (European Council for Small Business), ekspertna svetovalka OECD za področje vključujočega podjetništva in članica fakultetnega senata. Pred zaposlitvijo na univerzi je delala v gospodarstvu.

 

mag. Natalija Muršič Tomažič
Vodja Oddelka za spremljavo in podporo poslovnih procesov na Slovenskem podjetniškem skladu

VLOGA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA PRI PODPIRANJU ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA

Magistrirala je na smeri računovodstvo in revizija in je, podobno kot v svojem specialističnem podiplomskem študiju, s svojim delom - takrat tudi v praksi, naslavljala upravljalske in računovodske vidike investicijskih skladov v Sloveniji. Do zaposlitve na Slovenskem podjetniškem skladu je zabeležila preko 20 let izkušenj v bančništvu na različnih zahtevnih oz. vodstvenih delovnih mestih s področja zakladništva, zadnjih nekaj let pa s področja sanacije in reševanja bank v skladu z evropsko regulativo. Na Slovenskem podjetniškem skladu med drugim pokriva področja tveganj, informatike, tehnologije in področje komuniciranja z javnostjo. V okviru spremljave in podpore poslovnih procesov, pa se vključuje tudi v širši kontekst udejanjanja strateškega poslanstva Sklada. Je članica delovne skupine za financiranje ženskega podjetništva v okviru Podjetniško trgovske zbornice v okviru GZS.

 

Doc. dr. Mateja Vadnjal,
podjetniška svetovalka, predavateljica, mentorica, direktorica podjetja Agnes d.o.o.

PREDLOG ZA SPODBUJANJE IN FINANCIRANJE PODJETNIC V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH FAZAH

Doc. dr. Mateja Vadnjal je podjetniška svetovalka, predavateljica , mentorica podjetnicam (in podjetnikom), ki si želijo ustvariti uspešno podjetje z uravnoteženo rastjo.

Svetovalno podjetje Agnes d.o.o. je ustanovila po desetih letih vodenja  Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana. V tem času je spoznavala težave malih podjetij pri zagonu, vodenju in pri pridobivanju finančnih virov. Izkazala se je kot mentorica, ki zna navdušiti začetnike za podjetniško pot, jih motivirati, svetovati pri iskanju virov za financiranje ter jih usmeriti na pravo pot k uspehu. Posebej si je prizadevala za širjenje podjetniške kulture med mladimi in na tem področju je orala ledino skupaj s kolegi profesorji in svetovalci.  

V času študija je sodelovala z vodilnimi marketinškimi agencijami, si nabirala delovne izkušnje v Kanadi in na Nizozemskem, nato pa sodelovala v podjetniški ekipi na področju razvoja nepremičnin in se vmes podala tudi na učiteljsko pot.

Je vodilna presojevalka za standard kakovosti ISO 9001:2015, certificirana svetovalka za management, docentka na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije in na Alma Mater Europaea.

doc. dr. Marina Letonja

Visokošolska učiteljica in Vodja mednarodnega sodelovanja na DOBA Fakulteti, Maribor


POSEBNOSTI PRENOSA DRUŽINSKIH PODJETIJ NA HČERE

Doc.dr. Marina Letonja je doktorirala iz podjetništva (družinsko podjetništvo) in inovacijskega managementa, je visokošolska učiteljica in vodja mednarodnega sodelovanja na DOBA Fakulteti. Ima dolgoletne izkušnje kot raziskovalka – svetovalka za področje podjetništva in kot predavateljica na GEA College, Fakulteti za podjetništvo ter DOBA Fakulteti. Podjetniško znanje si je nabirala na številnih usposabljanjih doma in v tujini (ZDA, Velika Britanija in Nemčija). Na DOBA Fakulteti je nosilka predmetov Družinsko podjetništvo, Podjetništvo in kultura podjetja, Ekonomika, Poslovna prognostika in strategija trajnostnega razvoja. Mentorirala je nastajanje preko 700 poslovnih načrtov, številnih diplomskih ter magistrskih del, mentorira tudi dva doktorska kandidata. Vodi in sodeluje v raziskavah na področju družinskega podjetništva.

 

Niko Klansek, podjetnik, vlagatelj, ustanovitelj podjetja BizMe

PREGLED IN PREDSTAVITEV FINANCIRANJA ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA S KIKSTARTERJEM V SLOVENIJI

Ljubezen do podjetništva je razvil že v mladih letih, učil se je od svoje družine z dolgo podjetniško tradicijo. Niko je soustanovil več uspešnih startupov. Eden izmed njih, FlyKly Smart Wheel, je bil predstavljen na Kickstarterju in je v tistem obdobju postal eden od 100 top projektov na Kickstarterju. Njegova strast so podjetništvo, šport, potovanja, umetnost in gojenje tropskih rastlin - od koščic do sadja. Niko je živel, študiral in delal v EU, ZDA in Aziji.

 

Božena Macarol

BILANČNI IN DAVČNI VIDIK NALOŽB V KRIPTOVALUTE

Božena Macarol je davčna svetovalka v podjetju Svetovanje Macarol. Je zaprisežena sodna izvedenka za področje davkov in imetnica državne licence za preverjanje knjigovodskih in računovodskih kompetenc v okviru NPK. Pravnim osebam in zasebnikom svetuje in na različnih davčnih in računovodskih področjih. Je soavtorica dvanajstih priročnikov s področja obdavčitve in knjigovodstva zasebnikov, davka na dodano vrednost in avtorica preko tristo člankov s teh področij.

Ves čas svoje dolgoletne svetovalne kariere se ukvarja s svetovanjem družinskim podjetjem pri celostnem razvoju poslovnih veščin naslednikov, pri reševanju poslovnih, davčnih in računovodskih vprašanj na tem področju, pri prodaji podjetij in sprememb njihovih statusno-pravnih oblik.

 

ODVETNICA Dr. Anita Napotnik

PREVIDNOSTI PRI SKLEPANJU POGODB O FINANCIRANJU

Razmerje med prejemnikom financiranja in dajalcem finančnih sredstev se uredi s pogodbo. Pogodbe so različne glede na vrsto, namen in vire financiranja. Vsem pa je skupno, da prejemnike tudi zavezujejo in jim nalagajo določena ravnanja. Sankcije, ki lahko doletijo prejemnike, če ne spoštujejo pogodb, so lahko hude. V prispevku bomo na kratko opozorili na kaj je treba biti pazljiv že pri sami izbiri pogodbenega partnerja kot pri samem sklepanju pogodbe.

 

Anže Skodlar, pravni svetovalec (SKOZAR Legal & Venture d.o.o.)

KAKO VSTOP INVESTITORJA V FAZI RASTI PODJETJA VPLIVA NA KAPITALSKO STRUKTURO IN UPRAVLJANJE PODJETJA

Anže je karierno pot začel v slovenskih in mednarodnih odvetniških družbah. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu kot soustanovitelj in pravni svetovalec nadaljuje pot pri SKOZAR Legal & Venture d.o.o. Podjetjem svetuje pri ustanovitvi, financiranju, združitvah in prevzemih, skladnosti poslovanja in na področju intelektualne lastnine. Je tudi registrirani slovenski in evropski zastopnik za znamke in modele.

 

OKROGLA MIZA / PANEL DISCUSSION

TANJA SKAZA, direktorica Inštituta Skaza in Skaza I.P., solastnica podjetja Plastika Skaza, svetovalka, ki s svojim znanjem in izkušnjami pomaga družinskim podjetjem, trenerka za osebno rast ter motivatorka, ki je široko vpeta v slovensko gospodarsko okolje.

Je podjetnica nove generacije ekonomistov, ki je podjetje Plastika Skaza oblikovala v eno prvih novodobnih podjetij v Sloveniji in regiji, ki z več kot 40-letno tradicijo in več kot 300 zaposlenimi sodi med 1000 najbolj navdihujočih podjetij v  Evropi. Z več kot 20 let vodstvenih izkušenj, z žensko energijo, z ambicioznimi cilji, s spoštovanjem do ljudi in medsebojnih odnosov  je vodila svojo ekipo z zgledom in navdihom ter podjetje leta 2020 predala v vodstvo direktorjema.

V letu 2019 je z možem ustanovila Inštitut Skaza, s katerim sledi svojemu poslanstvu. Svoje znanje in izkušnje predaja ljudem in organizacijam, da lahko skozi osebno in poslovno rast dosežejo svoje cilje in uresničijo svoje potenciale.

 

mag. Katja Kraškovic, direktorica GEA College

Katja Temnik, Zeliščni vrt Majnika

Aktualne nagrade/nazivi:
Najboljši podjetnik v kmetijstvu - Agrobiznis 2020
Inovativna mlada kmetica po izboru javnosti 2019

Kratek opis moje poslovne poti:
Katja Temnik je bivša kapetanka slovenske košarkarske reprezentance. Po športni "upokojitvi" 2010 se po 6-letnem igranju v tujini vrne v Slovenijo ter se pridruži mami Majdi Temnik pri ekološki pridelavi zelišč in kalčkov. 2012 uradno odprejo njihov zeliščni vrt Majnika v Žičah, 2016 Katja kupi 5 ha novih površin v Brezju pri Poljčanah in začne urejati biodinamično zeliščno kmetijo. 2017 postane mlada prevzemnica kmetije, 2019 jo javnost med samo moško konkurenco izbere za inovativnega mladega kmeta/kmetico, 2020 pa na Agrobiznis konferenci prejme priznanje za najboljšega podjetnika v kmetijstvu.

 

Lea Marolt Sonnenschein, društvo VTIS

Društvo VTIS je vodilna organizacija za kroženje znanja med svetom in Slovenijo, ki povezuje v tujini izobražene Slovence. Slovenijo vpenja v internacionalno mrežo strokovnjakov in hkrati povezuje VTISovce s priložnostmi v Sloveniji. Naša glavna vizija je povezovanje v tujini izobraženih Slovenk in Slovencev, ki bodo odločilno pripomogli k napredku slovenske družbe. Glavne aktivnosti, ki jih izvajamo, obsegajo povezovanje ambasadorjev globalnega znanja v Sloveniji in tujini, spodbujanje in omogočanje sodelovanja med Slovenijo in tujino na področju znanosti in gospodarstva, opozarjanje glavnih odločevalcev na problematiko in zakonske ovire pri kroženju znanja in še in še. Več o našem delovanju najdete na spletni strani.


MODERATORKA DOGODKA


ga. Vida Petrovčič, novinarka, urednica RTV SLO, moderatorka dogodkov, NLP coachNACIONALNI PARTNER DOGODKA


PARTNERJI KONFERENCE

PARTNER MREŽENJA
MEDIJSKI PARTNER