DAN ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA

ZAVEZA


HRANA POVEZUJE

Soustvarjamo rešitve za odgovorno ravnanje s hrano in manj zavržene hrane

 

Presežki hrane so simbol blaginje sodobnih razvitih družb. Predstavljajo eno največjih priložnosti za pozitiven družbeni razvoj.

 Odpirajo nam možnosti, da ustvarimo nove poslovne sodelovalne modele in inovacije. Z njimi lahko omogočimo dostopno zdravo hrano vsem, ki jo potrebujejo. Hkrati z zmanjšanjem količine zavržene hrane neposredno vplivamo na podnebje, saj je to znanstveno dokazano najbolj učinkovit okoljevarstven ukrep.

S podpisom zavestno sprejemam svojo proaktivno vlogo kot del rešitve in se zavezujem, da bom spoštovala / bomo spoštovali načela:

 ●       SODELOVALNI POSLOVNI MODELI ZA ODGOVORNO RAVNANJE S HRANO

Soustvarjam win-win partnerstva in skupnosti, znotraj katerih učinkovito in odgovorno ravnamo s hrano. Gradim vzdržne krožne zgodbe, kjer si pravično delimo odgovornosti in ustvarjeno dodano vrednost. Stremim k temu, da je vsa užitna hrana na razpolago za prehrano ljudi, kasneje živali, in šele nazadnje kot surovina za predelavo ali odpad. 

●      RAZVOJNA NARAVNANOST ZA VZDRŽNO PRIHODNOST HRANE 

Sem gonilo razvojnih poskusov in rešitev, ki bodo omogočili vzdržno oskrbo s hrano in njeno dostopnost danes in v prihodnosti. Po svojih zmožnostih doprinašam k rešitvam. Sprejemam morebitna kratkoročna tveganja za pozitivno dolgoročno vizijo.

●      OPOLNOMOČENJE ZA ZDRAVE IN TRAJNOSTNE PREHRANSKE NAVADE 

Sem zgled in vir opolnomočenja za zdrave in trajnostne prehranske navade. Sebe, svojo družino, zaposlene, partnerje in druge deležnike ozaveščam, navdihujem in opolnomočim, da lahko sprejemajo zdrave, etične, trajnostne in pravične prehranske odločitve doma, na delovnem mestu in drugje.

Moji lastni cilji za pozitivne spremembe na področju hrane do ____________________ so: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podpisnica prevzemam polno odgovornost, da bom prispevala k družbenemu razvoju skozi odgovorno, trajnostno in pravično ravnanje s hrano in prehranskimi sistemi.

Kraj in datum: Ankaran, 13.10. 2023
Ime in priimek:
Podpis:

Zaveza Hrana povezuje.pdf


PARTNERJI DOGODKA



   
 
 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.