DAN ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA

Projekt EU WOMEN


RAZPIS, ki je namenjen za lastnice, direktorice podjetij. Podjetnica lahko pridobi 75.000 EUR nepovratnih sredstev, ki so namenjeni za področje visoke tehnologije.

Rok za prijavo: 10. november 2021

Več o razpisu:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-scaleup-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Women;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 Pomoč pri prijavi nudita zunanji sodelavki mag. Lucia Lučka Klanšek in doc. dr. Mateja Vadnjal. 

V kolikor želite pomoč prijavi, prosimo pošljite mail s prošnjo za pomoč pri razpisu EU WOMEN na ptz@gzs.si.

 
 

 NACIONALNI PARTNER DOGODKA


PARTNERJI KONFERENCE

PARTNER MREŽENJA
MEDIJSKI PARTNER